Ouderenmiddag – Paasviering met broodmaaltijd

Datum: 25 maart 2024

Tijden: van 15:30:00 tot 18:30:00

Locatie: Buffetzaal Jeruzalemkerk

Thema: “De Heer is waarlijk opgestaan”

Aan deze middag wordt o.a. meegewerkt door:

Ds. H. de Jong: meditatie
René Klein Beekman: begeleiding op orgel
Annelise Dijksman: harp

Van harte welkom! De toegang is gratis, wel is er een collecte. U kunt zich opgeven t/m 20 maart bij Janny Kragt

Voor vervoer kunt u indien nodig bellen met Niesje Bredewout

We hopen op een mooie en gezegende middag.

Namens de commissie:

Alie Snoeijer
Tanja Ulderink