Gereformeerde Bond

Gereformeerde Bond

De Gereformeerde Bond is een landelijke vereniging en heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie.

De Gereformeerde Bond ondersteunt de opleiding van predikanten en geeft (studie)boekjes uit over diverse onderwerpen. Regelmatig verschijnt er een brochure over een actueel onderwerp. Tevens geeft de Gereformeerde Bond het blad “De Waarheidsvriend” uit, dat wekelijks verschijnt. De plaatselijke afdeling houdt jaarlijks een bijeenkomst over een actueel onderwerp en beheert het Gezina Metselaarfonds. Ieder die de doelstellingen onderschrijft kan lid worden.

Gereformeerde Bond, plaatselijk bestuur Zwolle
Bestuur van de plaatselijke afdeling:

Dhr. H. Huls, Voorzitter
Dhr. H. Klompjan, Secretaris
Dhr. A.G. Kragt, Penningmeester

Gezina Metselaar Fonds (GMF)

De stichting Gezina Metselaarfonds is opgericht om een legaat te beheren dat is ontvangen na het overlijden van Gezina Metselaar. Met de rente en het dividend over het kapitaal wordt o.a. het pastoraat in onze wijkgemeente ondersteund.

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de uitoefening van activiteiten, uitgaande van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond voornoemd te Zwolle, alsmede voor hervormd kerkenwerk op gereformeerde grondslag in de ruimste zin van het woord, in de eerste plaats te Zwolle. Het bestuur is gelijk aan dat van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.

Stichting Hervormde Gemeente-Opbouw (HGO)

Onze gemeente was oorspronkelijk een evangelisatie, die in 1964 werd opgenomen in de Nederlands Hervormde Kerk. De overgebleven bezittingen waren eigendom van de vereniging HGO en werden gebruikt om het plaatselijke kerkenwerk te ondersteunen, conform de doelstellingen: ‘De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de belangen van het Hervormde Kerkelijk leven in Zwolle en naaste omgeving.’

Vanwege het teruglopend en vergrijzend ledenbestand werd de vereniging enkele jaren geleden omgevormd tot een stichting die ongeveer dezelfde doelstellingen heeft als het GMF. De stichting is eigenaar van de pastorie, Koningin Sophiastraat 35. De bestuursleden zijn dezelfde als het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.