Praktische hulp

Als gemeente en diaconie helpen we graag! Bijvoorbeeld wanneer u/jij niet (meer) in staat bent om zelf iets in huis op te hangen, of wanneer u/jij vervoer nodig hebt naar de kerk. Op deze pagina staan een aantal thema’s waarbij wij praktische hulp kunnen verlenen. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met één van onze diakenen.

Waar wij mee kunnen helpen:

Autodienst

De autodienst is vooral bedoeld voor mensen die slecht te been zijn of om andere redenen niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen.

Klussendienst

De klussendienst is er voor gemeenteleden die hulp kunnen gebruiken met (kleine) klusjes in- en rond het huis.

Bloemengroet

Al meer dan 10 jaar geleden zijn we binnen de gemeente gestart met de bloemengroet.

Schuldhulpmaatje

Een SchuldHulpMaatje binnen onze gemeente kan helpen voor overzicht bij financiële zorgen.

Kerktelefoon

Lukt naar de kerk gaan niet meer? Wij kijken graag met u naar mogelijkheden om de diensten vanuit huis te kunnen volgen.

Vertaling van kerkdiensten

Kefas is een online applicatie waarmee kerkdiensten en andere bijeenkomsten kunnen worden vertaald door kerkleden voor bezoekers uit het buitenland.