Open Maaltijd -11 september

Open Maaltijd
Deze keer een verrassingsmenu!
We wilden dit eerst voor december bewaren, maar dan wordt er al redelijk uitgebreid gegeten door veel mensen. Niemand is de afgelopen keren teleurgesteld naar huis gegaan, dus neem de proef op de som!
Tot donderdag 7 september kunt u zich aanmelden om mee te kunnen eten op maandag 11 september.
We openen de maaltijd rond 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. De kosten € 5,00 per persoon, voor kinderen tot 10 jaar € 3,00.
Aanmelden om mee te eten, te helpen of voor vragen: openmaaltijd@jeruzalemkerkzwolle.nl.
(Als u geen mail heeft kunt u zich deze maand ook aanmelden bij Heleen)

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!