Startweekend 16 & 17 september 2023

Nieuws
Lieve gemeente,
D.V. zaterdag 16 en zondag 17 september 2023 is er weer het Startweekend van onze gemeente en daarmee ook de start van het winterseizoen!Noteer deze data in uw of jullie agenda.Als commissie zijn we al weer druk met de voorbereidingen.
In deze nieuwsbrief alvast de uitnodiging.
Het belooft weer een mooi weekend te worden.
We volgen dit jaar niet het thema van de HGJB maar doen mee met het Focus-traject. Thema is ‘Verwondering’, te vinden in deel 2 van het Focusboekje.
Zaterdag – het informele programma
Zondag – de startdienst en workshops.

Graag nodigen wij hierbij iedereen van harte uit!
Zeker als je net nieuw bent in onze gemeente is dit weekend een mooie manier om informeel de gemeente te leren kennen.
Wij als commissie hebben er al heel veel zin in.

Wij wensen iedereen die op vakantie gaat of thuisblijft een gezegende en mooie zomerperiode toe!
Namens de gehele commissie
een hartelijke groet,
Cora Mostert

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.