Thomas a Kempis en de Navolging van Christus

Column Ds. de Jong

Bezoek aan het Thomas a Kempis Museum op 4 november a.s.
We hebben op maandagmiddag 16 okt. jl. een geslaagde gezamenlijke bijeenkomst gehad van de Ouderenkring en de Mannenvereniging. Als vervolg hierop willen we – het is reeds aangekondigd – een bezoek brengen aan het Thomas a Kempis Museum op Bergklooster. Bert Pierik, de beheerder van de begraafplaats en het museum, wil ons graag ontvangen. We hebben al een mooie kring van personen die zich hiervoor hebben opgegeven. Ook collega Codée heeft toegezegd mee te gaan. Heel fijn!
De bedoeling is het volgende: We komen op zaterdagmorgen 4 nov. om 09.30 uur bijeen in de buffetzaal van de Jeruzalemkerk. Daar drinken we eerst een kopje koffie/thee. Daarna maken we ons gereed om met eigen auto’s naar Bergklooster te gaan. We kijken hoeveel auto’s er zijn en hoe we de passagiers kunnen verdelen. We denken dat dit vast goed zal komen. Bij de gedenksteen van Thomas zal de heer Pierik ons ontvangen.
Iedereen die mee wil gaan, is van harte welkom. In feite hoeft u zich niet eens op te geven.

Zorg dat u half tien bij de Jeruzalemkerk bent en ga mee. Iedereen is van harte welkom!

met hartelijke groet, ds. H. de Jong

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.