Thomas a Kempis en de Navolging van Christus

Column Ds. de Jong

Bezoek aan het Thomas a Kempis Museum op 4 november a.s.
We hebben op maandagmiddag 16 okt. jl. een geslaagde gezamenlijke bijeenkomst gehad van de Ouderenkring en de Mannenvereniging. Als vervolg hierop willen we – het is reeds aangekondigd – een bezoek brengen aan het Thomas a Kempis Museum op Bergklooster. Bert Pierik, de beheerder van de begraafplaats en het museum, wil ons graag ontvangen. We hebben al een mooie kring van personen die zich hiervoor hebben opgegeven. Ook collega Codée heeft toegezegd mee te gaan. Heel fijn!
De bedoeling is het volgende: We komen op zaterdagmorgen 4 nov. om 09.30 uur bijeen in de buffetzaal van de Jeruzalemkerk. Daar drinken we eerst een kopje koffie/thee. Daarna maken we ons gereed om met eigen auto’s naar Bergklooster te gaan. We kijken hoeveel auto’s er zijn en hoe we de passagiers kunnen verdelen. We denken dat dit vast goed zal komen. Bij de gedenksteen van Thomas zal de heer Pierik ons ontvangen.
Iedereen die mee wil gaan, is van harte welkom. In feite hoeft u zich niet eens op te geven.

Zorg dat u half tien bij de Jeruzalemkerk bent en ga mee. Iedereen is van harte welkom!

met hartelijke groet, ds. H. de Jong

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!