Vanuit de pastorie – week 16

Vanuit de pastorie

We zien terug op indrukwekkende diensten met Pasen. Het is soms wel eens aardig om te horen wat er nu is blijven hangen na al deze diensten. Zo waren er enkele reacties op de preek over het voorhangsel op Goede Vrijdag, over God die rouwt over de dood van Zijn Zoon (het gescheurde voorhangsel als teken van rouw), maar ook hoe bijzonder het is dat wij vrij tot God kunnen gaan, omdat de weg door de Heere Jezus is geopend, wat we zien in het voorhangsel dat we voorbij mogen gaan.

Een ander sprak over de opstandingskracht: als Jezus is opgestaan is uit de dood en daarmee de dood heeft overwonnen mogen wij geloven dat er ook in een voor ons gevoel hopeloze situatie er een uitweg is.
De diversiteit aan mensen tijdens de belijdenisdienst sprak een ander erg aan. Mensen met allerlei (kerkelijke) achtergronden die samen het U zij de glorie zongen. Ook de trouw van God, die zichtbaar was in de jongeren die lang geleden in onze gemeente gedoopt zijn en nu hun ja-woord gaven raakte verschillende gemeenteleden.

De verhalen van de jongeren in de nieuwsbrief, op tweede Paasdag, maar ook hun teksten bij de liederen vonden ook velen heel bemoedigend. Wat mooi om deze getuigenissen te horen of te lezen.
We leven nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. De catechisatie is afgerond, sommige kringen hebben hun laatste bijeenkomsten. Het jeugdwerk loopt echter nog even door. Er blijven nog genoeg gelegenheden om elkaar te ontmoeten, al is het maar bij het koffiedrinken na de dienst. Goed om dan ook met elkaar nog eens door te praten over wat je nu zo heeft geraakt of aangesproken in de afgelopen tijd/dienst.
graag tot ziens en hartelijke groet,
ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Nieuws

Startweekend 16 & 17 september 2023

D.V. zaterdag 16 en zondag 17 september 2023 is er weer het Startweekend van onze gemeente en daarmee ook de start van het winterseizoen!

Graag nodigen wij hierbij iedereen van harte uit!
Zeker als je net nieuw bent in onze gemeente is dit weekend een mooie manier om informeel de gemeente te leren kennen.
Wij als commissie hebben er al heel veel zin in.

Nieuws

Vanaf 24 september 2e dienst weer om 17:00

Vanaf 24 september zal de 2e dienst weer om 17:00 plaatsvinden.