Vanuit de pastorie – week 16

Vanuit de pastorie

We zien terug op indrukwekkende diensten met Pasen. Het is soms wel eens aardig om te horen wat er nu is blijven hangen na al deze diensten. Zo waren er enkele reacties op de preek over het voorhangsel op Goede Vrijdag, over God die rouwt over de dood van Zijn Zoon (het gescheurde voorhangsel als teken van rouw), maar ook hoe bijzonder het is dat wij vrij tot God kunnen gaan, omdat de weg door de Heere Jezus is geopend, wat we zien in het voorhangsel dat we voorbij mogen gaan.

Een ander sprak over de opstandingskracht: als Jezus is opgestaan is uit de dood en daarmee de dood heeft overwonnen mogen wij geloven dat er ook in een voor ons gevoel hopeloze situatie er een uitweg is.
De diversiteit aan mensen tijdens de belijdenisdienst sprak een ander erg aan. Mensen met allerlei (kerkelijke) achtergronden die samen het U zij de glorie zongen. Ook de trouw van God, die zichtbaar was in de jongeren die lang geleden in onze gemeente gedoopt zijn en nu hun ja-woord gaven raakte verschillende gemeenteleden.

De verhalen van de jongeren in de nieuwsbrief, op tweede Paasdag, maar ook hun teksten bij de liederen vonden ook velen heel bemoedigend. Wat mooi om deze getuigenissen te horen of te lezen.
We leven nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. De catechisatie is afgerond, sommige kringen hebben hun laatste bijeenkomsten. Het jeugdwerk loopt echter nog even door. Er blijven nog genoeg gelegenheden om elkaar te ontmoeten, al is het maar bij het koffiedrinken na de dienst. Goed om dan ook met elkaar nog eens door te praten over wat je nu zo heeft geraakt of aangesproken in de afgelopen tijd/dienst.
graag tot ziens en hartelijke groet,
ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.