Vanuit de pastorie – week 22

Vanuit de pastorie

Het is fijn dat er in deze meimaand twee trouwdiensten zijn in de Jeruzalemkerk. Mooi dat James en Marjan en Roelof en Tineke hun huwelijk willen laten inzegenen. Het is zeker niet meer vanzelfsprekend in deze tijd dat mensen trouwen, maar zeker ook niet om daarbij de zegen van God te vragen. Wat is het belangrijk om op de weg die je samen gaat de zegen van God te ontvangen. We mogen trouwens allemaal gezegende mensen zijn, elke zondag weer ontvangen we de zegen om die ook uit te delen en door te geven. Goed om trouwens ook te blijven denken aan mensen bij wie het huwelijk is stukgelopen of er spanning staat op het huwelijk. In onze gemeente zijn er ook veel ‘singles’, waarvan lang niet iedereen daar bewust voor gekozen heeft. Wat belangrijk dat er een gemeente is, waar niet alleen groepjes van lot- of soortgenoten zijn, maar iedereen met elkaar verbonden is. Ik moet daarbij denken aan het lied “Familie”

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.