Vanuit de pastorie – week 24

Vanuit de pastorie

Afgelopen dinsdagochtend begon de dag erg rustig omdat er een storing was zodat wij geen internet en telefonie hadden. Na het contact met de klantenservice wist de medewerkster te melden dat er een storing was die tot vrijdag zou duren. Toen ik ’s avonds nog een keer belde bleek er toch de mogelijkheid te zijn om een monteur te sturen, die woensdagmorgen de problemen wist op te lossen. Het viel dus allemaal gelukkig mee. Mocht u op dinsdag pogingen hebben ondernomen om mij te bellen dan is dit de oorzaak dat u mij niet te pakken kreeg. Door zo’n situatie werd ik er weer bij bepaald hoe belangrijk zo’n verbinding is/ lijkt. We kunnen er van leren, ook als het gaat om ons geestelijk leven. Hoe belangrijk is de verbinding met Boven? Merken we het ook zo snel als daar geen goede verbinding meer mee is en schakelen we dan ook gelijk hulp in? Wat is het gebed belangrijk en wat is het een gemis als dat stokt. Goed om elkaar daarin aan te moedigen en ook te helpen.

Deze week was de avondvierdaagse. Het was prachtig weer om te wandelen. Voor ons was het de laatste keer dat één van onze kinderen meedeed. Mooi om met zovelen te lopen en elkaar ook zo aan te moedigen. Het is een heel groots gebeuren hier in Zwolle, zeker als het gaat om het defilé op vrijdag.

Volgende week zaterdag 17 juni is het vrouwenevent. Mooi dat nu de vrouwen en meisjes aan de beurt zijn, na het succes van het mannenevent van vorig jaar.

Ds. H. de Jong is van 13-23 juni op vakantie. We hopen dat hij en zijn vrouw een goede vakantietijd mogen hebben. Goed om soms ook even (letterlijk) afstand te nemen. Wij hopen eind juli op vakantie te gaan, dus voorlopig kunt u mij bereiken, zeker nu alle verbindingsproblemen opgelost lijken te zijn.

We kijken terug op een intensief weekend (zeker ook voor onze koster!). Wat was het goed om in het verdriet elkaar te ontmoeten en woorden van troost te horen uit de Bijbel en daarover te zingen in de liederen. Oude, maar ook nieuwe woorden gingen met ons mee. Zondag 18 juni hopen we ’s avonds nog extra aandacht te besteden aan de waarde van de Psalmen in tijden van vreugde en van verdriet.

een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!