Vanuit de pastorie – week 3

Vanuit de pastorie

Deze week zag alles er ineens heel anders uit. Geen regen, maar zon en ook nog ijs op sommige plekken. Wat zag het er prachtig uit bij de IJssel, maar ook op andere plekken in/rond Zwolle. Je merkt gelijk hoe fijn het is als de zon weer schijnt!
Afgelopen zondag hadden we na de dienst een mooi gesprek met Aad en Dineke van der Maas, samen met de belijdenisgroep en de zendingscommissie. Heel boeiend om na te praten over de preek en over zending en roeping. Een mooie uitspraak van Aad: je hoeft niet te wachten op een speciale roeping, want we zijn allemaal geroepen!

Afgelopen maandag was er weer kerkenraadsvergadering. De laatste keer in oude samenstelling. Goed om met elkaar na te denken over het leren in de gemeente.
Over leren gesproken: één van de plekken waar we wekelijks bij elkaar komen om te leren is de catechisatie. Fijn om de jongeren weer te ontmoeten na de kerstvakantie!
Woensdag hebben we overleg gehad over de catechisatie en gekeken naar de komende keren. Pasen komt al snel weer dichterbij. Juist in deze tijd mogen we nadenken over de Heere Jezus die mens werd en onder ons heeft gewoond (Joh. 1:14). Wat kunnen we veel leren van Zijn levensweg.
Op de Youth Alpha gaat het daar komende keer over: “Waarom stierf Jezus”.

Ten slotte, wat de pastorie betreft: inmiddels is het water in onze kelder weer weg. Dat scheelt toch weer heel wat pompwerk!

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.