Vanuit de pastorie – week 3

Vanuit de pastorie

Deze week zag alles er ineens heel anders uit. Geen regen, maar zon en ook nog ijs op sommige plekken. Wat zag het er prachtig uit bij de IJssel, maar ook op andere plekken in/rond Zwolle. Je merkt gelijk hoe fijn het is als de zon weer schijnt!
Afgelopen zondag hadden we na de dienst een mooi gesprek met Aad en Dineke van der Maas, samen met de belijdenisgroep en de zendingscommissie. Heel boeiend om na te praten over de preek en over zending en roeping. Een mooie uitspraak van Aad: je hoeft niet te wachten op een speciale roeping, want we zijn allemaal geroepen!

Afgelopen maandag was er weer kerkenraadsvergadering. De laatste keer in oude samenstelling. Goed om met elkaar na te denken over het leren in de gemeente.
Over leren gesproken: één van de plekken waar we wekelijks bij elkaar komen om te leren is de catechisatie. Fijn om de jongeren weer te ontmoeten na de kerstvakantie!
Woensdag hebben we overleg gehad over de catechisatie en gekeken naar de komende keren. Pasen komt al snel weer dichterbij. Juist in deze tijd mogen we nadenken over de Heere Jezus die mens werd en onder ons heeft gewoond (Joh. 1:14). Wat kunnen we veel leren van Zijn levensweg.
Op de Youth Alpha gaat het daar komende keer over: “Waarom stierf Jezus”.

Ten slotte, wat de pastorie betreft: inmiddels is het water in onze kelder weer weg. Dat scheelt toch weer heel wat pompwerk!

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.