Vanuit de pastorie – week 4

Vanuit de pastorie

Helaas blijkt er in de afgelopen maanden iets misgegaan te zijn bij het doorsturen van de e-mail die binnenkomt via pastoraat@jeruzalemkerkzwolle.nl. Dit mailadres komt aan het einde van de dienst in beeld en is bedoeld om contact op te nemen naar aanleiding van de dienst. Deze mail hoort bij mij, als predikant, terecht te komen, maar helaas is dat niet gebeurd in de afgelopen tijd. De verzender kreeg ook geen foutmelding. Als u in de afgelopen tijd een mail hebt gestuurd naar pastoraat@jeruzalemkerkzwolle.nl en geen reactie hebt gehad, dan is het de vraag of u/jij de mail nogmaals wil versturen. Ik zal mijn best doen om de mail dan zo snel mogelijk te (laten) beantwoorden.

In deze nieuwsbrief weer namen en gezichten van verschillende nieuwe mensen. Mooi om zo kennis te maken in, maar ook na de dienst.

We nemen afscheid van Willemijn Rijlaarsdam als stagiair. We hebben haar inbreng op de catechisatie, maar ook in pastorale gesprekken, zeer gewaardeerd. Fijn dat wij als gemeente, maar zeker ook de jongeren op de catechisatie, van haar mochten leren. We zijn blij dat Willemijn haar steentje nog bij blijft dragen bij de Youth Alpha en dat we haar vast ook nog tegenkomen in de diensten. Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar van harte Gods zegen toe in haar verdere opleiding.

Afgelopen zondag werd de benoeming van

Arjan Booij, Scarlattistraat 16, 8031 JR Zwolle, tot diaken genoemd. Wij hopen dat hij, samen met Anneke, ondertussen duidelijkheid heeft mogen krijgen of hij deze benoeming mag aanvaarden.

Zaterdag was de vrijwilligersmiddag (al moet deze nog komen op het moment van schrijven van dit bericht). Wat mogen we dankbaar zijn met zoveel mensen die hun gaven en talenten, maar ook hun kracht en energie willen geven voor de gemeente.

Dat brengt mij als laatste bij de Actie Kerkbalans. Afgelopen dagen zijn er vele gemeenteleden op stap geweest om de envelop langs te brengen, die ze komende week weer hopen op te halen. Mooi dat er zo ook even contact is met sommige leden die we op zondag zelden of nooit zien. Alles wat wij hebben, hebben we van de Heere God ontvangen. We mogen daar (naar draagkracht) van geven voor de opbouw van Gods Koninkrijk en van onze gemeente.

Een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.