Vanuit de pastorie – week 5

Vanuit de pastorie

Allereerst een correctie: in de vorige nieuwsbrief noemde ik het mailadres pastoraat@jeruzalemkerk.nl. Dit mailadres klopt niet, het gaat om pastoraat@jeruzalemkerkzwolle.nl (dus met de toevoeging zwolle). Als u/jij het eerste mailadres gebruikt, kom je uit bij de Jeruzalemkerk in Utrecht. Graag dus pastoraat@jeruzalemkerkzwolle.nl gebruiken!

We zijn weer enthousiast met de catechisatie bezig. Het is mooi dat we dit met een heel team kunnen doen! D.V. 13 februari is er een ouderavond. Jongeren en hun ouders van Follow Me (12-16 jaar) en van Follow Me Next (16+) zijn welkom van 18.45-19.45 uur met een afsluitend moment met koffie/fris.

Afgelopen week was het mooi dat er zoveel verschillende gebedsmomenten en gebedsplekken waren in Zwolle. Wat is het goed om samen te bidden, over kerkmuren heen.

Het is belangrijk om te blijven bidden om eenheid. Afgelopen week kwam in het nieuws dat verschillende theologen een oproep deden tot kerkelijke eenheid. Het begin daarvan is geen actieplan, maar gezamenlijk gebed. Er is zoveel meer wat ons bindt in Jezus Christus dan ons scheidt van andere christenen. De Heere Jezus bidt (!) het zo: Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Joh. 21:17

Wat gaat er een groot getuigenis uit van eenheid tussen christenen in een wereld die zo verdeeld en gepolariseerd is.

Een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.