Bericht van Aad van der Maas

Nieuws

Als Albanië-reizigers kregen we het volgende bericht binnen van Aad van der Maas dat we jullie niet willen onthouden. Het is al even geleden dat jullie hier waren, maar het leek me leuk om jullie op de hoogte te brengen van mooi nieuws. De ISTL Bijbelschool is nu officieel een (Europees) erkende HBO instelling (Bachelor).

Het was een gigantische klus om alles op orde te krijgen, maar we zijn dankbaar dat het gelukt is. Afgelopen vrijdag kregen dus de eerste 20 studenten hun erkende diploma uitgereikt. Tegelijkertijd vierden we het 15 jarig bestaan van de Bijbelschool. Graag wil ik vragen om gebed voor deze kerkleiders in Albanië en Kosovo. Vaak moeten ze hun werk doen onder ingewikkelde omstandigheden. Vooral in Kosovo hebben ze te maken met vijandigheden vanuit de islam.

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!