Bidden voor de stad

Gebedsuur
“Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben.” (Jeremia 29:7)
Een aantal weken geleden zijn we met een klein groepje gaan bidden voor de stad Zwolle. Op een zaterdagochtend, vanaf de Peperbus. We hebben hiermee vorm gegeven aan een idee dat tijdens de gemeenteavond in november 2022 ontstond, tijdens de workshop ‘durven’.Zaterdag 27 mei om 11.00 uur staat de volgende gebedsbeklimming gepland.Kom je ook? We verzamelen onderaan de Peperbus.

Willy Brinksma, Michèle Bron,
Wilma Schoonderbeek

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!