Cursus: Geloof en werk

Focus

In het kader van het Focustraject van onze clusterpartner de Sionskerkgemeente wordt een cursus Geloof en werk georganiseerd. Omdat ook in onze gemeente een Focustraject loopt, willen de Sionskerkgemeente en de IZB belangstellenden uit onze gemeente de mogelijkheid bieden om ook aan deze cursus mee te doen.

In deze cursus van drie bijeenkomsten willen we nadenken over wat de Bijbel zegt over werk en hoe ons werk en ons geloof zich verhouden tot elkaar. De cursus wordt gegeven op de volgende data: maandag 25 september, dinsdag 17 oktober en donderdag 9 november. De avonden beginnen om 19.30 uur in de Sionskerk.

Tijdens de eerste bijeenkomst vragen wij ons af of en waarom werk belangrijk is voor God en daarmee voor ons. Velen worstelen met het vinden van een gezonde balans tussen werk en de rest van het leven. Bovendien is er ook veel gebrokenheid op de werkvloer. Daarover gaat het bij de tweede bijeenkomst. Als werk belangrijk is voor God, dan wil je Jezus ook op je werk navolgen. Op de derde avond kijken wij naar wat de Bijbel ons daarover aanreikt. Er is een cursusboekje beschikbaar voor vijf euro. Afgezien van het boekje zijn er verder geen kosten verbonden aan deze cursus.

Aanmelden kan bij IZB Focustraject begeleider van de Sionskerkgemeente dhr. Jaap van den Born (j.vandenborn@izb.nl) of ds. Ruilof van Putten.

Meer nieuws

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 9

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.