Cursus: Geloof en werk

Focus

In het kader van het Focustraject van onze clusterpartner de Sionskerkgemeente wordt een cursus Geloof en werk georganiseerd. Omdat ook in onze gemeente een Focustraject loopt, willen de Sionskerkgemeente en de IZB belangstellenden uit onze gemeente de mogelijkheid bieden om ook aan deze cursus mee te doen.

In deze cursus van drie bijeenkomsten willen we nadenken over wat de Bijbel zegt over werk en hoe ons werk en ons geloof zich verhouden tot elkaar. De cursus wordt gegeven op de volgende data: maandag 25 september, dinsdag 17 oktober en donderdag 9 november. De avonden beginnen om 19.30 uur in de Sionskerk.

Tijdens de eerste bijeenkomst vragen wij ons af of en waarom werk belangrijk is voor God en daarmee voor ons. Velen worstelen met het vinden van een gezonde balans tussen werk en de rest van het leven. Bovendien is er ook veel gebrokenheid op de werkvloer. Daarover gaat het bij de tweede bijeenkomst. Als werk belangrijk is voor God, dan wil je Jezus ook op je werk navolgen. Op de derde avond kijken wij naar wat de Bijbel ons daarover aanreikt. Er is een cursusboekje beschikbaar voor vijf euro. Afgezien van het boekje zijn er verder geen kosten verbonden aan deze cursus.

Aanmelden kan bij IZB Focustraject begeleider van de Sionskerkgemeente dhr. Jaap van den Born (j.vandenborn@izb.nl) of ds. Ruilof van Putten.

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

We zien terug op indrukwekkende diensten met Pasen. Het is soms wel eens aardig om te horen wat er nu is blijven hangen na al deze diensten. Zo waren er enkele reacties op de preek over het voorhangsel op Goede Vrijdag, over God die rouwt over de dood van Zijn Zoon (het gescheurde voorhangsel als…

Open Maaltijd

Open Maaltijd – 11 december

Soepen / Salades Opgeven voor 7 december