God vergeet niet

Nieuws
Woensdag, 1 februari, was het 70 jaar geleden dat de watersnood­ramp ons land teisterde. Als je in Zeeland spreekt over ‘de ramp’, denkt iedereen aan de overstroming van 1953. De natuurramp die in ons land – niet alleen Zeeland! – zijn weerga niet kende. 1836 mensen kwamen om en daarbij ook duizenden dieren! Via de media zagen we waarschijnlijk allemaal de beelden van de chaos en ontreddering die de stormramp over grote delen van ons land bracht. Het zijn traumatische beelden.
Op 29 januari 1953 werd bij mij thuis een zusje geboren. Dus twee dagen voor de ramp. Wij woonden aan de voet van de duinen van Zoutelan­de. Het water stond heel hoog, maar Walche­ren liep niet onder water. Dat was wel gebeurd in 1944, toen opzette­lijk de dijken gebom­bar­deerd werden.Het waren spannende dagen voor ons gezin.  Al was de zee dichtbij, wij waren veilig. Hoe anders was dat bij anderen. Ik denk aan het verhaal dat ik hoorde over een vrouw die in een gehucht op Schouwen in de nacht waarin het vrese­lijk stormde, ook een kindje ter wereld bracht. Ze werd gehol­pen door buren want een dokter kon pas laat komen. En toen het water kwam, moest zij met haar pasgeboren baby’tje naar de zolder worden gebracht. En later op het dak van het huis veiligheid zoeken. En toen gebeur­de het allerergste, door de kracht van de wind en de golven stortte het huis in. En de arme vrouw, met haar baby in haar armen, dreef weg op het dak, haar einde tegemoet. Samen met haar pasgeboren kindje kwam ze om in de golven. ‘Dat vergeet je nooit meer’, zei de mevrouw, die als meisje het had zien gebeuren. ‘Ik moet altijd nog denken aan dat dekentje. Dat was het laatste wat we van haar zagen’.
Hebben niet veel mensen in hun ellende gebeden? Tot God geroepen om uit­komst? Vast en zeker!
Bijzonder vind ik dat in de Bijbel zelf, in psalm 77:10, de vraag klinkt: Heeft God vergeten genadig te zijn?
De psalmdichter blijft echter – ondanks alles – geloven dat God genadig nabij is.

Ontvangt u allen hartelijke groeten,
Ds. H. de Jong

Meer nieuws

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 9

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.