‘Heer, stuur zelf het schip der kerk’

Nieuws
In de brochure die is samengesteld met het oog op het 90-jarig bestaan van de Jeruzalemkerk heeft Wim van Ree onder de titel ‘in de achteruitkijkspiegel’ een interessante bijdrage geschreven over de totstandkoming van het kerkgebouw. Heel mooi om te lezen. Het was vooral ds. C.D. van Noppen die zich er sterk voor heeft gemaakt. Hij was een van de rechtzinnige predikanten in Zwolle. Hij behoorde tot de ethische richting; die stond een Bijbelse prediking voor, maar was niet dogmatisch. Het ging de ethische dominees ‘meer om de Heer dan om de leer’, zei men vaak.
Oudere mensen vertelden mij soms dat ze nog door ds. Van Noppen getrouwd waren. De Jeruzalemkerk werd gebouwd als eerste Hervormde wijkkerk. Het gebouw heeft qua architectuur overeenkomst met veel gereformeerde kerkgebouwen. De toren is echter wel bijzonder. Het interieur is duidelijk een voorbeeld van de vooroorlogse kerkbouw, namelijk met het orgel boven de preekstoel. Hoewel de buitenkant van de Jeruzalemkerk ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan, vooral door de aanbouw van de diverse zalen, is het interieur vrijwel ongeschonden gebleven. Hopelijk zal dit zo blijven, want modernisering – in tal van soortgelijke kerkgebouwen uitgevoerd – is meestal geen verrijking. Integendeel.Graag memoreer ik hier nog eens dat ons gemeentelid Jan van de Kamp uit Dalfsen in de Jeruzalemkerk gedoopt is. Misschien is hij wel de oudste dopeling die nog in leven is en die nog behoort tot een gemeente die bijeen komt in de Jeruzalemkerk.
Hoewel de overgang van de Grote Kerk naar de Jeruzalemkerk enige jaren geleden groot was, mogen we dankbaar zijn voor dit functionele kerkgebouw. Het is een echte kerk als een baken in zee! Het kleine glas-in-loodraam met het scheepje op de woelige baren is daarvan een mooi symbool. Hierbij past heel goed gez. 306 uit het Liedboek:

Heer, stuur zelf het schip der kerk.
Sterk is wind en tegenstroom
en dat vindt de vijand schoon,
die spot
met U en uw gebod.

Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt
een lied dat nooit meer zwijgt.

Dit gezang, dat eigenlijk een gebed is, verwoordt heel mooi wat we als gemeente nodig hebben. Moge de Here, onze God, blijvend Zijn kerk ook in Zwolle bewaren.

Met hartelijke groet,
Ds. H. de Jon

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.