Informatiegids 2023 – Een jaar rust?!

Nieuws

Enkele weken geleden schreef ik een oproepje om wijzigingen door te geven voor onze informatiegids. Verschillende veranderingen zijn doorgegeven of aangekondigd (waarvoor dank!). Eén ding valt echter op: onze agenda voor het seizoen 2023-2024 is nog helemaal leeg!

Nemen we als gemeente een jaar rust? Zijn de nieuwe data simpelweg nog niet bekend?

Gelukkig is het nog geen zomervakantie, dus aanleveren kan nog. Mocht (jo)uw club/vereniging/kring de data voor het komende seizoen al in de eigen agenda’s hebben gezet… geef deze (graag voor dinsdag 11 juli) gerust door aan

informatiegids@jeruzalemkerkzwolle.nl. De data krijgen dan een plek in de agenda achterin de informatiegids en in de agenda op onze website.

Allin Peter Britstra

Meer nieuws

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 9

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.