Informatiegids 2023 – Een jaar rust?!

Nieuws

Enkele weken geleden schreef ik een oproepje om wijzigingen door te geven voor onze informatiegids. Verschillende veranderingen zijn doorgegeven of aangekondigd (waarvoor dank!). Eén ding valt echter op: onze agenda voor het seizoen 2023-2024 is nog helemaal leeg!

Nemen we als gemeente een jaar rust? Zijn de nieuwe data simpelweg nog niet bekend?

Gelukkig is het nog geen zomervakantie, dus aanleveren kan nog. Mocht (jo)uw club/vereniging/kring de data voor het komende seizoen al in de eigen agenda’s hebben gezet… geef deze (graag voor dinsdag 11 juli) gerust door aan

informatiegids@jeruzalemkerkzwolle.nl. De data krijgen dan een plek in de agenda achterin de informatiegids en in de agenda op onze website.

Allin Peter Britstra

Meer nieuws

Nieuws

Vakantie Bijbel Club – “Tel maar mee!”

Ook in de laatste week van de zomervakantie hopen we weer een vakantiebijbelclub-week te houden voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het doel van deze week is om kinderen drie gezellige en feestelijke ochtenden te geven waarin ze in aanraking komen met het Evangelie. Zingen, een sketch, knutselen en uiteraard een bijbelvertelling zijn…

Nieuws

Actie voor de Voedselbank.

Op de genoemde zondagen heeft de Jeruzalemkerkgemeente zich beschikbaar gesteld voor deze actie. Graag willen we u als gemeente hiervoor benaderen.

Waar is behoefte aan? De Voedselbank kan m.n. de navolgende producten goed gebruiken:

Kinderluiers, alle maten
Wasmiddelen
Coffeepads
Rijst
Sinaasappelsap
Broodcrackers

Open Maaltijd

Open Maaltijd – 11 december

Soepen / Salades Opgeven voor 7 december