Niet op de klok kijken

Nieuws
Regelmatig bezoek ik in een van de zorgcentra in Kampen een oudere meneer (overigens niet behorend tot de Jeruzalemkerkgemeente). Hij ontvangt maar weinig bezoek, daarom stelt hij mijn komst altijd erg op prijs. Hij heeft allerlei vragen over de Bijbel, het geloof en de kerk. Op zijn kamer hangt aan de muur een tamelijk grote klok. Dat is, zover ik heb kunnen nagaan, op alle patiëntenkamers in dat huis het geval. Als ik met hem in gesprek ben, valt zo nu en dan mijn oog op de klok – ik moet immers zelf de tijd wel een beetje in de gaten houden – maar dan zegt hij: ‘Dominee, kijk niet op die klok’. Met andere woorden: U hoeft nog lang niet te vertrekken. Het is daarom zo, dat ik voor hem echt even de tijd neem, maar toch blijf ik erop letten, dat mijn bezoek binnen een bepaalde tijd blijft.
Van Henri Nouwen, rooms-katholiek priester en docent spiritualiteit, heb ik geleerd dat er een wisselwerking moet zijn tussen aanwezigheid en afwezigheid. Je moet niet urenlang bij iemand zitten. Door je vertrek maak je, dat de betreffende persoon over je bezoek – en over wat er gezegd en uit de Bijbel gelezen is – nog eens goed kan nadenken. In de stilte gaat dat vaak beter dan tijdens het gesprek. Dat reflecteren kan heel goed zijn. Tevens kun je dan weer uitzien, naar het moment elkaar opnieuw te ontmoeten.Ontvang allen heel hartelijke groeten,
bovenal Gods rijke zegen toegewenst!
Ds. H. de Jong

Meer nieuws

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 9

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.