Niet op de klok kijken

Nieuws
Regelmatig bezoek ik in een van de zorgcentra in Kampen een oudere meneer (overigens niet behorend tot de Jeruzalemkerkgemeente). Hij ontvangt maar weinig bezoek, daarom stelt hij mijn komst altijd erg op prijs. Hij heeft allerlei vragen over de Bijbel, het geloof en de kerk. Op zijn kamer hangt aan de muur een tamelijk grote klok. Dat is, zover ik heb kunnen nagaan, op alle patiëntenkamers in dat huis het geval. Als ik met hem in gesprek ben, valt zo nu en dan mijn oog op de klok – ik moet immers zelf de tijd wel een beetje in de gaten houden – maar dan zegt hij: ‘Dominee, kijk niet op die klok’. Met andere woorden: U hoeft nog lang niet te vertrekken. Het is daarom zo, dat ik voor hem echt even de tijd neem, maar toch blijf ik erop letten, dat mijn bezoek binnen een bepaalde tijd blijft.
Van Henri Nouwen, rooms-katholiek priester en docent spiritualiteit, heb ik geleerd dat er een wisselwerking moet zijn tussen aanwezigheid en afwezigheid. Je moet niet urenlang bij iemand zitten. Door je vertrek maak je, dat de betreffende persoon over je bezoek – en over wat er gezegd en uit de Bijbel gelezen is – nog eens goed kan nadenken. In de stilte gaat dat vaak beter dan tijdens het gesprek. Dat reflecteren kan heel goed zijn. Tevens kun je dan weer uitzien, naar het moment elkaar opnieuw te ontmoeten.Ontvang allen heel hartelijke groeten,
bovenal Gods rijke zegen toegewenst!
Ds. H. de Jong

Meer nieuws

Nieuws

Rommelmarkt – zaterdagmorgen 23 september

Inzameling spullen voor de rommelmarkt:
Kijk rond, spaar en bewaar, dat wat waarde heeft voor de ander. 

Nieuws

Open Maaltijd

Super dat verschillende mensen hebben gereageerd op het bericht in de nieuwsbrief om mee te gaan helpen bij de OPEN MAALTIJD. Maar denk niet dat u/je te laat bent want we kunnen nog steeds hulp goed gebruiken. Heb je nog vragen stel ze dan zodat je meer duidelijkheid hebt om een besluit te nemen. Volgende…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 6

We zien terug op een mooie gemeenteavond. Wat is het goed om over het gebed te spreken, maar ook om het in praktijk te brengen. Het is waardevol om niet alleen te spreken over de kracht van het gebed en het mooie ervan, maar ook over onze schroom daarin. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen?…