Niet op de klok kijken

Nieuws
Regelmatig bezoek ik in een van de zorgcentra in Kampen een oudere meneer (overigens niet behorend tot de Jeruzalemkerkgemeente). Hij ontvangt maar weinig bezoek, daarom stelt hij mijn komst altijd erg op prijs. Hij heeft allerlei vragen over de Bijbel, het geloof en de kerk. Op zijn kamer hangt aan de muur een tamelijk grote klok. Dat is, zover ik heb kunnen nagaan, op alle patiëntenkamers in dat huis het geval. Als ik met hem in gesprek ben, valt zo nu en dan mijn oog op de klok – ik moet immers zelf de tijd wel een beetje in de gaten houden – maar dan zegt hij: ‘Dominee, kijk niet op die klok’. Met andere woorden: U hoeft nog lang niet te vertrekken. Het is daarom zo, dat ik voor hem echt even de tijd neem, maar toch blijf ik erop letten, dat mijn bezoek binnen een bepaalde tijd blijft.
Van Henri Nouwen, rooms-katholiek priester en docent spiritualiteit, heb ik geleerd dat er een wisselwerking moet zijn tussen aanwezigheid en afwezigheid. Je moet niet urenlang bij iemand zitten. Door je vertrek maak je, dat de betreffende persoon over je bezoek – en over wat er gezegd en uit de Bijbel gelezen is – nog eens goed kan nadenken. In de stilte gaat dat vaak beter dan tijdens het gesprek. Dat reflecteren kan heel goed zijn. Tevens kun je dan weer uitzien, naar het moment elkaar opnieuw te ontmoeten.Ontvang allen heel hartelijke groeten,
bovenal Gods rijke zegen toegewenst!
Ds. H. de Jong

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.