Opbrengst Kerkbalans

Nieuws

Grote dankbaarheid is er  voor de actuele stand van de Actie Kerkbalans. Het totaalbedrag aan toezeggingen en reeds binnengekomen bijdragen komt uit op zo’n € 210.000. Het streefbedrag, nodig om als wijkgemeente dit jaar niet in de rode cijfers te komen, was € 203.000. Wij zijn blij dat u als gemeente (ook) in financiële zin uw verantwoordelijkheid voluit neemt, zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om in onze gemeente te investeren en om onze activiteiten te bekostigen. De mooie opbrengst van de Actie Kerkbalans heeft de verlenging van het contract van ds. De Jong mede mogelijk gemaakt. Dank aan alle gevers en bovenal aan Hem van wie wij alles gekregen hebben!

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.