Opbrengst Kerkbalans

Nieuws

Grote dankbaarheid is er  voor de actuele stand van de Actie Kerkbalans. Het totaalbedrag aan toezeggingen en reeds binnengekomen bijdragen komt uit op zo’n € 210.000. Het streefbedrag, nodig om als wijkgemeente dit jaar niet in de rode cijfers te komen, was € 203.000. Wij zijn blij dat u als gemeente (ook) in financiële zin uw verantwoordelijkheid voluit neemt, zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om in onze gemeente te investeren en om onze activiteiten te bekostigen. De mooie opbrengst van de Actie Kerkbalans heeft de verlenging van het contract van ds. De Jong mede mogelijk gemaakt. Dank aan alle gevers en bovenal aan Hem van wie wij alles gekregen hebben!

Meer nieuws

Nieuws

Informatiegids Jeruzalemkerk 2022-2023

De zomervakantie moet nog komen, maar vol vertrouwen in Vaders goede zorgen mogen we alvast vooruit kijken naar het seizoen 2022-2023. Daarbij hoort een kakelverse informatiegids en u en jij voelen de bui nu vast al wel hangen… Lees/blader alstublieft de informatiegids 2021-2022 nog eens door. Mist er iets? Is het bestuur van uw vereniging…

Focus

Cursus: Geloof en werk

In het kader van het Focustraject van onze clusterpartner de Sionskerkgemeente wordt een cursus Geloof en werk georganiseerd. Omdat ook in onze gemeente een Focustraject loopt, willen de Sionskerkgemeente en de IZB belangstellenden uit onze gemeente de mogelijkheid bieden om ook aan deze cursus mee te doen.