Opbrengst Kerkbalans

Nieuws

Grote dankbaarheid is er  voor de actuele stand van de Actie Kerkbalans. Het totaalbedrag aan toezeggingen en reeds binnengekomen bijdragen komt uit op zo’n € 210.000. Het streefbedrag, nodig om als wijkgemeente dit jaar niet in de rode cijfers te komen, was € 203.000. Wij zijn blij dat u als gemeente (ook) in financiële zin uw verantwoordelijkheid voluit neemt, zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om in onze gemeente te investeren en om onze activiteiten te bekostigen. De mooie opbrengst van de Actie Kerkbalans heeft de verlenging van het contract van ds. De Jong mede mogelijk gemaakt. Dank aan alle gevers en bovenal aan Hem van wie wij alles gekregen hebben!

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.