Open Maaltijd

Nieuws

Super dat verschillende mensen hebben gereageerd op het bericht in de nieuwsbrief om mee te gaan helpen bij de OPEN MAALTIJD. Maar denk niet dat u/je te laat bent want we kunnen nog steeds hulp goed gebruiken. Heb je nog vragen stel ze dan zodat je meer duidelijkheid hebt om een besluit te nemen.
Volgende week hopen we een uitnodiging uit te delen, waarin informatie over hoe men kan aanmelden om mee te eten. In deze weken worden ook mensen uit Assendorp, rondom de kerk, uitgenodigd.

Met elkaar staan we voor een leuke uitdaging, omdat we natuurlijk geen idee hebben met hoeveel we op 9 januari aan de stamppot zullen zitten.

Aanmelden om te helpen: fvessen@live.nl
Anneke van Essen

Beste gemeenteleden, vanaf 9 januari willen we eenieder, uit de gemeente en uit de wijk, in de gelegenheid stellen om 1x in de maand samen te eten.
De kosten zullen per persoon €5,00 (voor kinderen tot 10 jaar €3,00) zijn, tenzij dit een probleem is, dan vinden we ook een oplossing.

Verdere informatie hierover vind(t) u/je in de bijlage achter op de nieuwsbrief en zullen we tezijner tijd via de nieuwsbrief met u communice-
ren.

hartelijke groet, Geoffrey en Anneke

Meer nieuws

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 9

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.