Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Ouderenmiddag

Op DV maandagmiddag 22 april is er weer een ouderenmiddag. We beginnen zoals gewoonlijk om 14.30. Vanaf 14.15 is er inloop met koffie/thee.

De meditatie, waar we mee beginnen, zal deze middag gedaan worden door Jaap Klaassen.

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen” . Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!

U bent allen van harte uitgenodigd!

Namens de commissie,

Tanja Ulderink, tel. 0572 393454

Alie Snoeijer, 038 4210200

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 14

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.