Vanuit de pastorie – week 15

Vanuit de pastorie

anuit de pastorie
Zondag is het Pasen. Wij vieren de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Hij is waarlijk opgestaan! We mogen iets van Zijn opstandingskracht zien en ervaren tijdens de belijdenisdienst waarin 11 jonge mensen hun ja-woord aan God hopen te geven. Dit ja-woord rust op het ja-woord van God, maar ook van hun ouders die hen lang geleden ten doop hebben gehouden. Belijdenis-doen is geen vrucht van de korte termijn, maar vooral van de lange termijn. Jarenlang is er gezaaid in het leven van deze gemeenteleden en wat is het mooi om nu ook vrucht daarvan te mogen zien. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn als gemeente, als kerkenraad, als ouders of grootouders, maar ook als predikant! Het meeleven vanuit de gemeente is trouwens overweldigend getuige de vele kaarten die de belijdeniscatechisanten mochten ontvangen. Mooi dat u/jij ook daarin zo enthousiast meeleeft!

De groep is te groot om ook nog een persoonlijk getuigenis te laten geven door ieder die belijdenis van het geloof aflegt, daarom is er een inlegvel in de nieuwsbrief met van iedereen een mooie tekst over de reden van het belijdenis-doen. Daarnaast is er in de afgelopen week via de gemeente-appgroep (U/jij kunt zich daarvoor nog steeds bij mij aanmelden via 06-48180112) een lied gedeeld dat op eerste Paasdag of tweede Paasdag gezongen wordt. Op tweede Paasdag zullen sommige liederen ook mondeling worden toegelicht.

De afgelopen periode hebben we op verschillende manieren kunnen toeleven naar Pasen. Sommige gemeenteleden hebben daar nog extra aan bijgedragen door het sturen van een Paaskaart. Hartelijk dank! Van harte een gezegend Paasfeest toegewenst!
Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 9

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.