Vanuit de pastorie – week 15

Vanuit de pastorie

anuit de pastorie
Zondag is het Pasen. Wij vieren de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Hij is waarlijk opgestaan! We mogen iets van Zijn opstandingskracht zien en ervaren tijdens de belijdenisdienst waarin 11 jonge mensen hun ja-woord aan God hopen te geven. Dit ja-woord rust op het ja-woord van God, maar ook van hun ouders die hen lang geleden ten doop hebben gehouden. Belijdenis-doen is geen vrucht van de korte termijn, maar vooral van de lange termijn. Jarenlang is er gezaaid in het leven van deze gemeenteleden en wat is het mooi om nu ook vrucht daarvan te mogen zien. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn als gemeente, als kerkenraad, als ouders of grootouders, maar ook als predikant! Het meeleven vanuit de gemeente is trouwens overweldigend getuige de vele kaarten die de belijdeniscatechisanten mochten ontvangen. Mooi dat u/jij ook daarin zo enthousiast meeleeft!

De groep is te groot om ook nog een persoonlijk getuigenis te laten geven door ieder die belijdenis van het geloof aflegt, daarom is er een inlegvel in de nieuwsbrief met van iedereen een mooie tekst over de reden van het belijdenis-doen. Daarnaast is er in de afgelopen week via de gemeente-appgroep (U/jij kunt zich daarvoor nog steeds bij mij aanmelden via 06-48180112) een lied gedeeld dat op eerste Paasdag of tweede Paasdag gezongen wordt. Op tweede Paasdag zullen sommige liederen ook mondeling worden toegelicht.

De afgelopen periode hebben we op verschillende manieren kunnen toeleven naar Pasen. Sommige gemeenteleden hebben daar nog extra aan bijgedragen door het sturen van een Paaskaart. Hartelijk dank! Van harte een gezegend Paasfeest toegewenst!
Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.