Vanuit de pastorie – week 26

Vanuit de pastorie

We mogen terugzien op een zeer geslaagd vrouwenevent. Nu was ik niet de doelgroep, maar ben ik toch even gaan kijken. Mooi om te zien hoe iedereen met elkaar in gesprek was en er contacten waren tussen alle generaties van de oudste tot de jongste. Het was een goed programma op een prachtige plek, met schitterend weer. Zegeningen waar we ook dankbaar voor mogen zijn. Het was ook mooi hoe ds. Schuurman er op terugkwam in de ochtenddienst. Ds. Schuurman is emeritus-predikant en woont in Putten, en dus niet uit Oldebroek zoals sommigen begrepen hadden. In het verleden ging hij wel vaker in onze gemeente voor toen hij nog predikant was in Zalk.

In deze weken zijn er verschillende gemeenteleden die een huwelijksjubileum vieren. Daarbij is het goed om te vermelden dat we dit graag vermelden in de nieuwsbrief. Nu ben ik daarvoor afhankelijk van de ledenlijst, daarin staat helaas niet bij iedereen de huwelijksdatum genoemd, heb ik gemerkt. Het is de bedoeling dat we voortaan voorafgaand aan het huwelijksjubileum dit vermelden in de nieuwsbrief, dat geeft namelijk gemeenteleden de gelegenheid om een kaart te sturen die aankomt op/ rond de huwelijksdatum. Als uw jubileum niet vermeld staat in de nieuwsbrief voorafgaand hieraan, kunnen we dit alsnog de week erop plaatsen. Wilt u dan contact opnemen met mij? Dat mag trouwens ook gerust al voor het jubileum, een herinnering kan nooit kwaad. Voorbede gebeurt voorzover dat mogelijk is in overleg. Het is namelijk wel mooi als degenen om wie het gaat in de dienst aanwezig kunnen zijn. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Mooi om met elkaar mee te (kunnen) leven.

Zaterdag is/was er het pannenkoekenrestaurant. Heel fijn dat dit weer gehouden kan worden. De laatste keer was voor corona. Wij hoorden we er enthousiaste verhalen over, maar fijn om er nu ook bij te kunnen zijn.

Afgelopen donderdag was er een toerustingsdag van de IZB voor alle predikanten die iets (gaan) doen met Focus. Op die dag sprak Leendert Wolters over discipelschap. Het was goed om daarover na te denken. Hoe zijn wij samen discipelen van de Heere Jezus. Hoe kunnen we Hem volgen in ons dagelijks leven. Mooie vragen om over na te denken.

Zo mogen we in/met Hem verbonden zijn!

een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.