Vanuit de pastorie – week 27

Vanuit de pastorie

it weekend zijn de jongeren van 16+ en 20+ weg. Zij zitten in Ommen. Het thema van het weekend is “Heilig Vuur”. We hopen dat de jongeren en hun leiding een goed weekend hebben. Zondagmorgen gaan zij in Den Ham naar de kerk en ’s middags hebben ze een eigen dienst op het kampterrein. Wij zullen ze dus missen bij de diensten, maar wel (op afstand) met hen verbonden zijn in het gebed. We zingen tijdens de ochtenddienst in de Jeruzalemkerk in verbondenheid met hen het lied dat zij ook zullen zingen: OTH 363 “Breng ons samen”.

Volgende week vrijdagavond is het eindfeest van de Klimboom en de club. Het is mooi dat de kinderen op een ontspannen manier het seizoen kunnen afronden. De oudste kinderen die in groep 8 zitten hebben aansluitend ook nog een minikamp.
Volgende week zaterdag 8 juli hebben we samen met de Sionskerk een kerkenraadsdag onder leiding van Dick Wolters en Jaap van den Born (beiden trajectbegeleiders van de IZB). We denken na over Focus, maar ook over de toekomst van onze gemeenten. We hopen en bidden dat het een mooie en goede ontmoeting zal zijn.

Volgende week zondag is er ’s middags om 17.00 uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle. Deze dienst is ter afsluiting van het thema ‘Enthousiasme gezocht’ waar we het seizoen zijn mee begonnen. We staan stil bij Micha 6:6-8 en de dienst heeft als thema ‘Wandelen met God’.
De muziekgroep van de Jeruzalemkerk zal de zang begeleiden. Daarnaast wordt er medewerking verleend door de kinderen en jongeren van onze gemeente. Het is bij uitstek een gelegenheid om anderen uit te nodigen om ook te komen. Dat geldt trouwens ook voor de ‘gewone’ diensten. Wat is het kostbaar dat we zoveel gelegenheden hebben voor jong en oud om elkaar te ontmoeten en te horen van of te spreken over de boodschap van het Evangelie. Bij alle aanstaande activiteiten zijn wij afhankelijk van God en van Zijn zegen, daarom dus ook D.V.: Deo Volente.
Een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Focus

Cursus: Geloof en werk

In het kader van het Focustraject van onze clusterpartner de Sionskerkgemeente wordt een cursus Geloof en werk georganiseerd. Omdat ook in onze gemeente een Focustraject loopt, willen de Sionskerkgemeente en de IZB belangstellenden uit onze gemeente de mogelijkheid bieden om ook aan deze cursus mee te doen.

Nieuws

Vanaf 24 september 2e dienst weer om 17:00

Vanaf 24 september zal de 2e dienst weer om 17:00 plaatsvinden.

Nieuws

Informatiegids Jeruzalemkerk 2022-2023

De zomervakantie moet nog komen, maar vol vertrouwen in Vaders goede zorgen mogen we alvast vooruit kijken naar het seizoen 2022-2023. Daarbij hoort een kakelverse informatiegids en u en jij voelen de bui nu vast al wel hangen… Lees/blader alstublieft de informatiegids 2021-2022 nog eens door. Mist er iets? Is het bestuur van uw vereniging…