Vanuit de pastorie – week 28

Vanuit de pastorie

Deze weken mag ik in verschillende verpleeghuizen voorgaan. In juni twee keer in de Esdoorn voor een Avondmaalsviering en weeksluiting, zondagmiddag om 15.00 uur in de Amandelboom in Kampen en D.V. volgende week zondagmorgen om 11.30 uur in het Zonnehuis. Het is belangrijk om de ouderen in de gemeente, maar ook in de samenleving niet te vergeten, zeker als de ouderenzorg flink onder druk staat. Het zegt wat van de maatschappij als er geen tijd, aandacht en geld meer is voor de kwetsbare medemens. In het verleden waren het de kerken die juist daarin van grote betekenis mochten zijn. Het is goed om daar ook nu over na te denken. Hoe kunnen wij omzien naar de kwetsbare medemens?

Tijdens de openluchtdienst hopen we na te denken over wat het betekent om te wandelen met God, ook voor hoe wij wandelen met elkaar en met onze medemens.

Een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 27

it weekend zijn de jongeren van 16+ en 20+ weg. Zij zitten in Ommen. Het thema van het weekend is “Heilig Vuur”. We hopen dat de jongeren en hun leiding een goed weekend hebben. Zondagmorgen gaan zij in Den Ham naar de kerk en ’s middags hebben ze een eigen dienst op het kampterrein. Wij…

Nieuws

Vakantie Bijbel Club – “Tel maar mee!”

Ook in de laatste week van de zomervakantie hopen we weer een vakantiebijbelclub-week te houden voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het doel van deze week is om kinderen drie gezellige en feestelijke ochtenden te geven waarin ze in aanraking komen met het Evangelie. Zingen, een sketch, knutselen en uiteraard een bijbelvertelling zijn…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 6

We zien terug op een mooie gemeenteavond. Wat is het goed om over het gebed te spreken, maar ook om het in praktijk te brengen. Het is waardevol om niet alleen te spreken over de kracht van het gebed en het mooie ervan, maar ook over onze schroom daarin. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen?…