Vanuit de pastorie – week 29

Vanuit de pastorie

Afgelopen zondagmiddag werd de ‘openluchtdienst’ in de kerk gehouden. Gezien de heftige stortbuien waardoor vele straten blank stonden bleek dit een goede keuze, al kwam er zelfs ook regen binnen via de glas-in-loodramen. We mochten toch een goede dienst beleven. Het was samenbindend om samen na te denken over recht en gerechtigheid, maar ook om elkaar vooraf en achteraf te ontmoeten. Wat fijn dat er zoveel was meegenomen. Enigszins beschaamd vanwege alle overvloed die wij hier hebben, konden we toch genieten van al het goede dat we in en met elkaar mochten ontvangen.

Afgelopen zaterdag hadden we een mooie ochtend met onze kerkenraad en die van de Sionskerk waarbij we in gesprek gingen over wat de Focus op de Heere Jezus betekent. Hoe draagt hij (onze) lasten? Daarnaast spraken wij met elkaar over wat wij zouden missen als onze gemeente er niet meer zou zijn, of wat anderen dan zouden missen. Het was heel boeiend, maar ook vruchtbaar om hierover na te denken.

Afgelopen woensdag waren we bij elkaar als moderamen, met de zogenaamde ‘schrijfgroep’ om na te denken over het nieuwe beleidsplan. We hebben ook uitvoerig gesproken over hoe we daarin de gemeente kunnen meenemen, zodat het beleid ook breed gedragen wordt.

Al met al is het nog geen ‘komkommertijd’. Komende week is namelijk de Schellerbergconferentie. Van woensdag tot vrijdag is er ’s avonds een mooi programma in de Jeruzalemkerk. Hartelijk welkom om daar ook binnen te lopen en mee te zingen of te luisteren naar de sprekers.
Ook worden de voorbereidingen getroffen voor Sonrise. D.V. zondag 23 juli zal de startdienst daarvan gehouden worden in de Jeruzalemkerk.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Nieuws

Informatiegids Jeruzalemkerk 2022-2023

De zomervakantie moet nog komen, maar vol vertrouwen in Vaders goede zorgen mogen we alvast vooruit kijken naar het seizoen 2022-2023. Daarbij hoort een kakelverse informatiegids en u en jij voelen de bui nu vast al wel hangen… Lees/blader alstublieft de informatiegids 2021-2022 nog eens door. Mist er iets? Is het bestuur van uw vereniging…

Focus

Cursus: Geloof en werk

In het kader van het Focustraject van onze clusterpartner de Sionskerkgemeente wordt een cursus Geloof en werk georganiseerd. Omdat ook in onze gemeente een Focustraject loopt, willen de Sionskerkgemeente en de IZB belangstellenden uit onze gemeente de mogelijkheid bieden om ook aan deze cursus mee te doen.