Vanuit de pastorie – week 29

Vanuit de pastorie

Afgelopen zondagmiddag werd de ‘openluchtdienst’ in de kerk gehouden. Gezien de heftige stortbuien waardoor vele straten blank stonden bleek dit een goede keuze, al kwam er zelfs ook regen binnen via de glas-in-loodramen. We mochten toch een goede dienst beleven. Het was samenbindend om samen na te denken over recht en gerechtigheid, maar ook om elkaar vooraf en achteraf te ontmoeten. Wat fijn dat er zoveel was meegenomen. Enigszins beschaamd vanwege alle overvloed die wij hier hebben, konden we toch genieten van al het goede dat we in en met elkaar mochten ontvangen.

Afgelopen zaterdag hadden we een mooie ochtend met onze kerkenraad en die van de Sionskerk waarbij we in gesprek gingen over wat de Focus op de Heere Jezus betekent. Hoe draagt hij (onze) lasten? Daarnaast spraken wij met elkaar over wat wij zouden missen als onze gemeente er niet meer zou zijn, of wat anderen dan zouden missen. Het was heel boeiend, maar ook vruchtbaar om hierover na te denken.

Afgelopen woensdag waren we bij elkaar als moderamen, met de zogenaamde ‘schrijfgroep’ om na te denken over het nieuwe beleidsplan. We hebben ook uitvoerig gesproken over hoe we daarin de gemeente kunnen meenemen, zodat het beleid ook breed gedragen wordt.

Al met al is het nog geen ‘komkommertijd’. Komende week is namelijk de Schellerbergconferentie. Van woensdag tot vrijdag is er ’s avonds een mooi programma in de Jeruzalemkerk. Hartelijk welkom om daar ook binnen te lopen en mee te zingen of te luisteren naar de sprekers.
Ook worden de voorbereidingen getroffen voor Sonrise. D.V. zondag 23 juli zal de startdienst daarvan gehouden worden in de Jeruzalemkerk.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!