Vanuit de pastorie – week 48

Vanuit de pastorie

Afgelopen zondagmiddag hadden we het over de eindtijd en over de profetieën in het Oude en Nieuwe Testament. Ik kwam nog een mooie uitspraak tegen van Prof. J. van Bruggen: “Toekomstprofetie is niet geschikt om de toekomst in kaart te brengen, maar zij is wel geschreven om de vervulling, wanneer die komt, te herkennen.” Wat een goed uitgangspunt om bezig te zijn met die profetieën, zodat wij de vervulling herkennen!
We zien dankbaar terug op de gemeenteavond. Het was mooi om punten in te zamelen voor het beleidsplan, maar vooral ook om tijdens deze avond te genieten van de inbreng van verschillende gemeenteleden. Misschien toch nog even goed om te noemen dat het mogelijk is om input te leveren over het onderwerp Vieren en Leren voor het beleidsplan via de mail:
vierenenleren@jeruzalemkerkzwolle.nl.
Het kan ook via één van de leden: Bert van Olst, Wim Bos, Heleen Smit, Jan-Hans Mostert en ondergetekende.
Dinsdagavond kon ik een keer aanschuiven bij de Diaconale Commissie die onder andere bezig is om buren uit te nodigen voor de Kerstdiensten, maar ook allerlei andere activiteiten ontplooit om mensen diaconaal, maar ook op ander manieren te bereiken.
Woensdagavond hadden we een mooie avond met organisten en enkele andere betrokkenen bij de liturgie. Goed om het e.e.a. af te stemmen. We zijn heel dankbaar voor alle mensen die hun tijd en energie geven om de gemeentezang te begeleiden/uit te zenden.
Zwolle is een ‘rode’ stad geworden, vanwege de winst van PvdA/Groen Links. Daarnaast is er flinke winst bij de PVV, en is er de nieuwe partij NSC. Het is spannend wat voor regering wij gaan krijgen. Ik moet daarbij wel denken aan de uitspraak: ‘elk volk krijgt de leiders die het verdient’. Het is goed om te bidden voor de mensen die leiding geven of leiding gaan geven aan ons land. Dat het niet alleen bij mooie (of kwade) woorden zal blijven, maar er ook daadwerkelijk wordt omgezien naar elkaar. Daarbij is in de Bijbel een kenmerk van het dienen van God dat mensen omzien naar wees, weduwe en vreemdeling. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is het goed om met het eerste te beginnen, namelijk oog en hart hebben voor de broeder of zuster die verdriet heeft. Laten we daarnaast ook bewogen blijven met de vreemdelingen, hoe ingewikkeld ook de asielproblematiek is.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.