Vanuit de pastorie – week 48

Vanuit de pastorie

Afgelopen zondagmiddag hadden we het over de eindtijd en over de profetieën in het Oude en Nieuwe Testament. Ik kwam nog een mooie uitspraak tegen van Prof. J. van Bruggen: “Toekomstprofetie is niet geschikt om de toekomst in kaart te brengen, maar zij is wel geschreven om de vervulling, wanneer die komt, te herkennen.” Wat een goed uitgangspunt om bezig te zijn met die profetieën, zodat wij de vervulling herkennen!
We zien dankbaar terug op de gemeenteavond. Het was mooi om punten in te zamelen voor het beleidsplan, maar vooral ook om tijdens deze avond te genieten van de inbreng van verschillende gemeenteleden. Misschien toch nog even goed om te noemen dat het mogelijk is om input te leveren over het onderwerp Vieren en Leren voor het beleidsplan via de mail:
vierenenleren@jeruzalemkerkzwolle.nl.
Het kan ook via één van de leden: Bert van Olst, Wim Bos, Heleen Smit, Jan-Hans Mostert en ondergetekende.
Dinsdagavond kon ik een keer aanschuiven bij de Diaconale Commissie die onder andere bezig is om buren uit te nodigen voor de Kerstdiensten, maar ook allerlei andere activiteiten ontplooit om mensen diaconaal, maar ook op ander manieren te bereiken.
Woensdagavond hadden we een mooie avond met organisten en enkele andere betrokkenen bij de liturgie. Goed om het e.e.a. af te stemmen. We zijn heel dankbaar voor alle mensen die hun tijd en energie geven om de gemeentezang te begeleiden/uit te zenden.
Zwolle is een ‘rode’ stad geworden, vanwege de winst van PvdA/Groen Links. Daarnaast is er flinke winst bij de PVV, en is er de nieuwe partij NSC. Het is spannend wat voor regering wij gaan krijgen. Ik moet daarbij wel denken aan de uitspraak: ‘elk volk krijgt de leiders die het verdient’. Het is goed om te bidden voor de mensen die leiding geven of leiding gaan geven aan ons land. Dat het niet alleen bij mooie (of kwade) woorden zal blijven, maar er ook daadwerkelijk wordt omgezien naar elkaar. Daarbij is in de Bijbel een kenmerk van het dienen van God dat mensen omzien naar wees, weduwe en vreemdeling. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is het goed om met het eerste te beginnen, namelijk oog en hart hebben voor de broeder of zuster die verdriet heeft. Laten we daarnaast ook bewogen blijven met de vreemdelingen, hoe ingewikkeld ook de asielproblematiek is.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.